Dofinansowania z UE

JFC Polska Sp. z o.o. jako dynamicznie rozwijającą się firma korzysta z możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. W ostatnich latach firma z sukcesem korzystała ze dofinansowań unijnych. Udało nam się pozyskać środki z następujących programów:

 

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).  Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Tytuł
    projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JFC Polska Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej wraz
    z formami do produkcji wyrobów przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych”.
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu
    rozwoju eksportu w firmie JFC Polska Sp. z o.o”.

 

Uzyskane środki niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności, poszerzenia oferty handlowej firmy oraz zwiększenia sprzedaży
na rynkach eksportowych.