W razie wystąpienia problemów pomimo stosowania wszystkich środków jakościowych, prosimy o kontakt z Serwisem Obsługi Klienta.

W przypadku awarii urządzenia należy wypełnić kopię załączonego Formularza Zgłoszenia Usterki  i przesłać go do siedziby firmy bądź na adres mailowy:

Formularz zgłoszenia usterki