Komory drenażowe HydroChamber

System HydroChamber firmy JFC jest systemem służącym do zagospodarowania wód opadowych.

System składa się z podziemnych zbiorników (komór) o eliptycznym kształcie, wykonanych z polietylenu. Ułożone w rzędach komory tworzą ciągi zakończone nasadkami które zapewniają szczelność układu. Komory dzięki otwartemu spodowi oraz otworach o średnicy 20 mm na ściankach bocznych, umożliwiają poziomy i pionowy przepływ wody. Komory nadają się do montażu zarówno pod terenami niezagospodarowanymi jak i na obszarach obciążonych ruchem komunikacyjnym ciężkim.

Charakterystyka

 • Lekka, sztywna konstrukcja;
 • Duża wytrzymałość;
 • Konstrukcja modułowa;
 • Układanie w stosy (mała powierzchnia transportowa);
 • Łatwy montaż;
 • Unikalny system odprowadzania szlamu;
 • Wygodny dostęp w celu czyszczenia;
 • Możliwość inspekcji przy użyciu kamery;

System odprowadzania szlamu

Warstwa geowłókniny filtrującej zatrzymuje w jednym rzędzie wszystkie zdolne do osadzania się cząstki stałe. Rząd ten jest połączony zarówno z włazem wlotowym jak i włazem wylotowym za pośrednictwem rury Ø 600mm, która pozwala na łatwy dostęp w celu przepłukania systemu. Zaleca się, aby rura ta była przepłukiwana po zbudowaniu systemu (przed przekazaniem budowy), a następnie w odpowiednich odstępach czasu.

Zatwierdzenie WRC i • Certyfikacja BBA

wrcHydrochamber%20BBA%20Logo[1]

Możliwości

 • Konkurencyjność wobec innych rozwiązań;
 • Projekt i instrukcje instalacji;
 • Kalkulator wymiarowy;
 • Schematy AutoCad;
 • Pełna pomoc techniczna.

Wymiary

Kod produktu Objętość nominalna [dm3] Wysokość

[mm]

Szerokość

[mm]

Długość

[mm]

Długość po instalacji [mm] Perforacje
HC-800 1400 800 1265 2325 2175 114 otworów, Ø 20 mm