Oczyszczalnie Drenażowe

Oczyszczalnia drenażowa jest najbardziej popularną i najprostszą przydomową oczyszczalnią ścieków, składającą się z osadnika gnilnego współpracującego z układem rozsączającym. Jest to rozwiązanie proste w obsłudze i niezawodne w eksploatacji, a przede wszystkim tanie i niezużywające energii.

ELEMENTY OCZYSZCZALNI DRENAŻOWEJ

 • Osadnik gnilny Septank- zamknięty, szczelny zbiornik, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości;
 • Połączenie osadnika gnilnego ze studzienką rozdzielczą;
 • Studzienka rozdzielcza – element odpowiadający za równomierne rozprowadzenie ścieków do poszczególnych nitek drenażu;
 • Przewody rozdzielcze;
 • Przewody rozsączające – perforowane rury, odprowadzające oczyszczone ścieki do podłoża;
 • Połączenie przewodów rozsączających z kominkami wentylacyjnymi;
 • Kominki wentylacyjne – ich zadaniem jest napowietrzanie złoża filtracyjnego;
 • Geowłóknina.

Zasada działania

I ETAP – oczyszczanie mechaniczno-biologiczne

Ścieki bezpośrednio z budynku trafiają do osadnika gnilnego przez rurę PCV, która stanowi przedłużenie rury kanalizacji wewnętrznej budynku. W osadniku gnilnym mają miejsce następujące procesy:

 • Flotacja – unoszenie się zanieczyszczeń,
 • Sedymentacja – opadanie osadu na dno osadnika gnilnego. Osad gromadzący się na dnie osadnika ulega fermentacji.

Następnie ścieki trafiają do filtra, gdzie po podczyszczeniu wstępnym są one równomiernie rozprowadzane do nitek drenażu rozsączającego.

II ETAP – oczyszczanie biologiczne

Podczyszczone ścieki trafiają do drenażu, gdzie odbywa się oczyszczanie w warunkach tlenowych. Udział w tym procesie biorą bakterie tlenowe, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe, gazowe, produkty nieorganiczne, oraz biomasę.

Przed przystąpieniem do montażu należy

Instalację przydomowej oczyszczalni opartej o drenaż rozsączający należy poprzedzić rozpoznaniem warunków gruntowo – wodnych na działce m.in. badaniem geologicznym lub/i prostym testem infiltracji tzw. perkolacyjnym.

 • rozpoznać warunki gruntowo-wodne na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia
 • zaplanować lokalizację oczyszczalni
 • dobrać urządzenia w zależności od ilości użytkowników

Typoszereg oczyszczalni

Kod oczyszczalniIlość użytkowników Typ osadnikaPojemność osadnika [dm3]
OSG-DR42 – 4SEPTANK 20002000
OSG-DR65 – 6SEPTANK 30003000
OSG-DR87 – 8SEPTANK 30003000

Oferujemy również niestandardowe komplety oczyszczalni drenażowych. Prosimy w tej sprawie o kontakt z działem handlowym JFC Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja oczyszczalni

Na rysunku obok przedstawiono minimalne odległości osadnika i drenażu od poszczególnych obiektów.

* Zgodnie z prawem osadnik można lokalizować dowolnie blisko domu pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Obsługa oczyszczalni

  • czyszczenie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1-2 lata
  • zaleca się stosowanie biopreparatów