Regulator przepływu wody HydroValve

Regulator przepływu HydroValve to urządzenie do kontroli przepływu wirowego, służące regulacji przepływu wody burzowej do konkretnej szybkości przed odprowadzeniem do lokalnej kanalizacji deszczowej lub cieku wodnego. Dostępne są rozmiary między 1 -200 l/s, w zależności od wysokości hydraulicznej. Typowe zastosowanie tego zaworu to sterowanie przepływem ze zbiorników retencyjnych wody burzowej, zapobiegając zalewaniu w dole nurtu podczas okresów dużych opadów deszczu.

Działanie

Hydro -Valve (hydrozawór) działa automatycznie przy braku części ruchomych i zewnętrznego źródła zasilania. Przy niskich prędkościach przepływu, woda wpływająca poprzez wlot przechodzi przez komorę wirową do wylotu bez ograniczania. W miarę wzrostu szybkości przepływu woda wpływa poprzez wpust z energią wystarczającą do stworzenia wiru w komorze wirowej, czego następstwem jest znaczny spadek ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem, ograniczając przepływ do dopuszczalnego odprowadzania.

Wydajność

Projektowany przepływ – Maksymalny przepływ, który jest wymagany, tzn. maksymalne dopuszczalne odprowadzanie Punkt ten jest różny dla każdego indywidualnego regulatora przeływu HydroValve, w zależności od konkretnej specyfikacji, która zwykle jest ustalana przez projektantów.

Przepływ spłukujący – Punkt, przy którym zaczyna się wir, posiada efekt tłumiący, który zaczyna ograniczać przepływ, kierując wykres wydajności w kierunku przeciwnym.

Przepływ ciśnienia zwrotnego – Jest to punkt, przy którym wir został w pełni zainicjowany, w tym momencie krzywa zaczyna powracać, naśladując bardziej konwencjonalne środki kontroli przepływu.

Jakość

Regulatory przepływu HydroValve JFC są produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001: 2008

Instalacja

Unikalny opatentowany projekt regulatorów przepływu HydroValve JFC pozwala na szybką i łatwą instalację w różnego typu włazach. Jednostka jest przymocowana do stalowej wewnętrznej ściany włazu szeregiem stalowych kołków kotwiących. W zaworze włączone jest także ręczne obejście w celu zdalnej obsługi w mało prawdopodobnym przypadku zablokowania.

Projekt

Regulatory przepływu HydroValve JFC są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Są one indywidualnie projektowane w celu osiągnięcia określonej wielkości przepływu przy danej wysokości hydraulicznej. Jednostki zostały zaprojektowane, by zmieścić się do jednego z następujących typów zbiorników, w zależności od specyfikacji:Ø 1200 mm, Ø 1500 mm, Ø 1800 mm, studnia prostokątna

Zalety

  • Konfiguracja dostosowana do wymogów klienta
  • Brak części ruchomych
  • Łatwy dostęp w celu kontroli pracy
  • Łatwa instalacja
  • Dostępne dane techniczne
  • Samoczynne załączanie